Ondersteuningsaanbod – De Federatie & Socius

2023 wordt op vele fronten een uitdagend jaar. Het is het jaar waarin sociaal-culturele volwassenenorganisaties tegen eind maart een voortgangsrapport moeten indienen. Daarna volgt een visitatie. En eind 2024 is dan weer de deadline voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag voor de beleidsperiode 2026-2030.

Dit zal sterk de agenda van de organisaties bepalen. Daarom slaan Socius en De Federatie de handen in elkaar om de sectororganisaties gedurende dit hele traject zo goed en gericht mogelijk te ondersteunen. Hieronder vind je het volledige aanbod waarmee we dit zullen doen, via de links aan de rechterzijde kan je snel navigeren. Deze pagina wordt stelselmatig geüpdatet.

Heb je vragen of bedenkingen, laat ze weten aan Max Frans (Socius) of Hannes Renglé (De Federatie).

Voortgangsrapport 2023

Aanbod De Federatie

1. Checklist: tips & tricks voor je voortgangsrapport

Een gewaarschuwd mens is er twee waard. Waar start je precies mee als je agenda zegt “werken aan het voortgangsrapport”? Wat moet je nu al doen en wat kan nog even wachten? Waar moet je op letten? Wat schrijf je waar, waarom en hoe? Omdat niet iedereen zich daarover het hoofd moet breken, deed De Federatie het voor jou. Je kan de checklist hier downloaden.

2. Strategische feedback op (onderdelen van) je rapport

Twijfel je tijdens het schrijven over wat je nu wel en net niet opneemt? Hoe benoem je bepaalde pijnpunten in de werking en op welke manier verwoord je je manier van aanpak? Is een bepaald hoofdstuk voldoende vertrouwenwekkend?

Neem contact op met De Federatie. In vertrouwen lezen we de door jou gewenste passages na en geven we feedback.

3. Volledig nalezen voortgangsrapport (voor nieuw erkende en negatief beoordeelde organisaties)

Schrijf je voor de allereerste keer een voortgangsrapport in het kader van het decreet sociaal-cultureel werk? Of kreeg je een stevig aantal aandachtspunten bij de beoordeling van je beleidsplan in 2020 en bijbehorend negatief advies?

Bezorg De Federatie in de loop van februari jouw voortgangsrapport (in de versie die er dan is). We lezen dit na en bespreken aandachtspunten en mogelijke suggesties. Graag wel vooraf een seintje als je hierop wil ingaan.

4. Sectorrapport impact corona & corona-tijdlijn

De Federatie voerde in 2022 bij alle erkende sociaal-culturele organisaties een bevraging uit over de impact van corona (en daaropvolgende crisissen) op het inhoudelijk en financieel functioneren van organisaties. Die impact uitte zich bij elke organisatie op een andere manier, maar de resultaten bieden ook een sectorbreed beeld van collectieve bezorgdheden, uitdagingen en kansen. In combinatie met een tijdlijn van wat de (nogal sterk fluctuerende) coronamaatregelen vanaf maart 2020 tot begin 2022 betekenden voor organisaties, biedt dit rapport een kader ter onderbouwing van de keuzes die je de afgelopen jaren als organisatie maakte. Dit kader wordt overigens ook meegegeven in de vorming van de visitatoren.

Vraag het rapport en de tijdlijn aan. Binnenkort kan je ze hier downloaden.

5. Checklist alvorens je je voortgangsrapport indient

Het verzamel- en schrijfwerk is gebeurd en je maakt je klaar om je voortgangsrapport in te dienen via Kiosk. Wacht! Werp eerst nog een blik op deze checklist: is je voortgangsrapport volledig? Je kan de checklist hier downloaden.

6. Uitwisselingsmomenten najaar 2022 – voorjaar 2023

De Federatie maakt op elke reguliere bijeenkomst met lidorganisaties ruimte voor uitwisseling over het voortgangsrapport.

7. Open zoom-momenten voor ad hoc vragen

Van januari tot maart 2023 organiseert De Federatie 6 zoom-momenten waarbij medewerkers van De Federatie paraat staan om jullie vragen te beantwoorden. Gewoon komen luisteren mag ook. Enkele dagen op voorhand krijgen alle erkende sociaal-culturele organisaties de zoom-link in de mailbox. Niet ontvangen of vragen? Stel ze hier.

  • donderdag 19 januari (13u30-14u30)                  
  • donderdag 16 februari (10u – 11u)
  • dinsdag 28 februari (13u30 – 14u30)
  • dinsdag 7 maart (13u30 – 14u30)
  • woensdag 15 maart (10u – 11u)
  • maandag 27 maart (13u30 – 14u30)

Visitaties 2023

Aanbod De Federatie

1. Proefvisitaties

Proefvisitaties zijn een echte win-win-win. Relevant voor de bezochte organisatie, leerrijk voor de bezoekers en versterkend voor de hele sector. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Ongeveer een drie à viertal weken voor de échte visitatie komt De Federatie samen met twee vrijwilligers uit de sector bij jouw organisatie langs. Om te doen alsof ze visitatoren zijn en jouw werking te bevragen met de evaluatiecriteria in de hand. Op die manier kom je te weten waar je mogelijks nog moet aan schaven, welke informatie je beter bij de hand hebt én wat al perfect in elkaar zit. Een organisatie die een proefvisitatie aanvraagt, engageert zich om minstens één andere organisatie mee te bezoeken. Naar verluidt is het écht leerrijk om andere voortgangsrapporten te lezen en feedback aan elkaar te geven. Doen!

Zodra de data van de visitaties bekend zijn, zal De Federatie de proefvisitaties beginnen plannen. Interesse? Schrijf je dan hier in.

2. Uitwisselingsmomenten over ervaring visitatie

Eens de visitaties achter de rug zijn, zal De Federatie uitwisselingsmomenten organiseren om te polsen naar positieve en minder positieve ervaringen. Met de bevindingen gaat De Federatie beleidsmatig aan de slag in functie van betere en meer gestroomlijnde procedures.

3. Checklist: hoe pak je best een repliek aan?

Het visitatieverslag is binnen en bevat volgens jou feitelijke onjuistheden of elementen die verkeerd geïnterpreteerd werden? Dan kan je eventueel een repliek indienen. Wanneer doe je dat wel en wanneer niet? En als je reageert, hoe pak je het dan best aan?

De Federatie voorziet deze checklist tegen uiterlijk eind mei 2023.

4. Ondersteuning repliek: focus op negatief gevisiteerden

Krijg je een negatief visitatieverslag, dan is het allicht de moeite om een repliek in te dienen. De Federatie ondersteunt organisaties met een negatief visitatieverslag door strategisch mee te denken over de inhoud en opmaak ervan.  

Aanbod Socius

1. Rollen en functies

Rollen en functies bepalen de ambities en het uitzicht van sociaal-culturele organisaties en hun werking. Een goed begrip van de samenhang tussen missie, rollen en functies en de vertaling er van naar concrete praktijken, is belangrijke bagage om mee te nemen bij de opmaak van je beleidsplan. In 2023 kan je bij Socius terecht voor de Toolbox ‘Rollen en Functies’. Een online kennisruimte met screencasts, blogs en methodieken om mee aan de slag te gaan binnen je organisatie.

Daarnaast voorzien we in 2023 een uitgebreid vormingsaanbod waarmee je je kennis rond de rollen en functies volledig kan bijspijkeren.

2. Screencast

In maart 2023 biedt Socius je de screencast ‘Tips om je voor te bereiden op je visitatie’ aan.

3. Coaching nieuw erkende organisaties

De 18 organisaties die in deze beleidsperiode tot de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk toetraden, krijgen voor de eerste keer bezoek van een visitatiecommissie. Socius voorziet een coaching om deze organisaties op weg te zetten.

4. Ondersteuning bij negatieve evaluatie

Organisaties met een negatieve evaluatie kunnen voor hun repliek rekenen op ondersteuning van Socius rond de thema’s rollen en functies, publieksbereik, diversiteitsbeleid, vrijwilligersbeleid en de samenhang tussen het zakelijk, inhoudelijk en financieel beleid.

Remediëring 2023-2024

Aanbod De Federatie

1. Strategische feedback op (onderdelen van) het remediëringsrapport

De organisaties die een remediëringstraject lopen en feedback willen op hun remediëringsrapport kunnen aankloppen bij De Federatie.

2. Proefvisitaties in functie van hervisitatie

Proefvisitaties zijn een echte win-win-win. Relevant voor de bezochte organisatie, leerrijk voor de bezoekers en versterkend voor de hele sector. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Ongeveer een drie à viertal weken voor de échte visitatie komt De Federatie bij jouw organisatie langs. Om te doen alsof ze visitatoren zijn en jouw werking te bevragen met de evaluatiecriteria in de hand. Op die manier kom je te weten waar je mogelijks nog moet aan schaven, welke informatie je beter bij de hand hebt én wat al perfect in elkaar zit. Een organisatie die een proefvisitatie aanvraagt, engageert zich om minstens één andere organisatie mee te bezoeken.

De Federatie zal dergelijke proefvisitaties ook organiseren bij organisaties die dat wensen in aanloop naar hun hervisitatie.

Aanbod Socius

1. Coaching bij negatieve beoordeling

Socius voorziet een coaching van maximaal 5 dagdelen voor organisaties met een negatieve beoordeling rond de thema’s rollen en functies, publieksbereik, diversiteitsbeleid, vrijwilligersbeleid en de samenhang tussen het zakelijk, inhoudelijk en financieel beleid.

Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Aanbod Socius

1. Online kennisomgeving ‘Aan de slag met het decreet’

In samenwerking met De Federatie werkt Socius de online kennisomgeving ‘Aan de slag met het decreet’ uit. Dé plek waar je voortaan alle informatie terugvindt met betrekking tot het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

2. Webinar ‘Repercussies aanpassingen aan decreet’

Er staat een nieuwe versie van het decreet voor sociaal-cultureel volwassenenwerk in de steigers. De verwachting is dat het decreet, de memorie van toelichting en het besluit van de Vlaamse Regering voor de zomer van 2023 zullen landen. Met dit webinar (7 juni) neemt Socius je mee in de belangrijkste verschuivingen en wat deze betekenen voor de volgende beleidsperiode.

Beleidsplanning 2024

Aanbod De Federatie

1. Introductiemoment instromers beleidsperiode 2026-2030

Op 9 december 2022 organiseren Socius en De Federatie een infomoment voor organisaties die ambitie hebben om erkend te worden onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Momenteel zijn er 130 erkende sociaal-culturele organisaties. Bij elke start van een beleidsperiode kunnen nieuwe organisaties erkend worden. In 2021 kregen 18 organisaties voor de eerste keer deze erkenning. De deadline om een subsidieaanvraag in te dienen voor de beleidsperiode 2026 – 2030 is nog ver af (eind 2024). Maar het decreet legt onder meer op dat je 2 jaar sociaal-culturele werking moet kunnen aantonen om in aanmerking te komen. Vandaar dat we nu al een eerste infomoment organiseren.

Het infomoment vindt plaats op vrijdag 9 december van 10u tot 12u bij De Federatie (Cellebroersstraat 16b in Brussel, 4de verdieping). Wil je graag aanwezig zijn? Geef dan een seintje aan Hannes.

2. Uitwisselingsmomenten instromers n.a.v. beleidsplanningstraject

Sociaal-culturele organisaties die een erkenning willen binnen het decreet sociaal-cultureel werk moeten uiterlijk eind 2024 een beleidsplan indienen voor de periode 2026-2030. Voor organisaties die dit voor de allereerste keer doen, organiseert De Federatie uitwisselingsmomenten.

3. Uitwisselingsmomenten erkende organisaties n.a.v. beleidsplanningstraject

Sociaal-culturele organisaties die een erkenning willen binnen het decreet sociaal-cultureel werk moeten uiterlijk eind 2024 een beleidsplan indienen voor de periode 2026-2030. Het kan zinvol zijn om in aanloop naar het schrijven van dergelijk plan, de koppen bij elkaar te steken met andere organisaties. Om van elkaar te leren, vragen te stellen, tips te geven e.d. De Federatie zal uitwisselingsmomenten faciliteren.

4. Strategische feedback op (onderdelen van) het beleidsplan

Sociaal-culturele organisaties die dat wensen, kunnen bij De Federatie terecht met vragen over hun beleidsplan. In de mate van het mogelijke, leest De Federatie bepaalde onderdelen na en deelt ze tips en ervaringen of brengt ze jou in contact met een welbepaalde organisatie.

5. Checklist indienen subsidieaanvraag

Het is bijna Oudejaarsavond 2024 en gelukkig denk je er net op tijd aan: je moet het beleidsplan nog indienen. Niet te snel naar Kiosk. Check nog eerst even de lijst die De Federatie opstelde om te zorgen dat je zeker niks vergeet.

De Federatie voorziet deze checklist tegen eind juni 2024.

Aanbod Socius

1. Toolbox beleidsplanning

Om organisaties optimaal te begeleiden bij het indienen van hun subsidieaanvraag, stelt Socius tegen begin 2023 de online ‘Toolbox beleidsplanning’ inhoudelijk op punt. De toolbox begeleidt je stapsgewijs door je beleidsplanningsproces en bevat tal van hulpmiddelen om je onmiddellijk op de goede weg te zetten.

2. Beleidsplanningsproces

Bij het opmaken van jouw beleidsplan is een goede interne analyse (blik naar binnen) onontbeerlijk. Daarom biedt Socius je een screencast rond het maken van een interne analyse aan. Aanvullend organiseren we op 15 mei de vorming ‘De blik naar binnen’ voor kleine organisaties.

Als directielid of beleidsmedewerker zit je mee aan het stuur van het beleidsplanningsproces van jouw organisatie. Dit proces kent veel aandachtspunten en er moeten vaak zeer verschillende stakeholders bij betrokken worden. In twee webinars gaan we samen op zoek naar de manier waarop je dit proces het best stuurt en begeleidt.

Het formuleren van doelstellingen is fundamenteel voor je organisatie. Daarvoor vertrek je van beleidsuitdagingen waarop je je beleidskeuzes baseert en die je vertaalt in strategische en operationele doelstellingen. Tijdens de vorming van 15 juni tonen we je hoe je stapsgewijs kan werken aan de formulering van je doelstellingen. Naast deze vorming voorzien we ook een screencast en coaching voor kandidaat-instromers.

3. Samenhang inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid

Jouw inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom een must om tijdens het beleidsplanningsproces deze zaken samen te te bekijken. Tijdens verschillende webinars gaan we dieper in op de samenhang tussen het inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid.

4. Goed bestuur

Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het reilen en zeilen van organisaties. Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk werd herzien, maar goed bestuur blijft een belangrijk plaats binnen de subsidiecriteria innemen. Met enkele vormingsmomenten neemt Socius organisaties en hun bestuurders mee in het nieuwe decreet en de basisinzichten met betrekking tot goed bestuur.

5. Kandidaat-instromers

Op 25 september maken we kandidaat-instromers wegwijs in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. We geven jou bovendien een beeld van de weg die je kan volgen om tot een subsidieaanvraag te komen tegen december 2024. In de weken die volgen op deze cursus kan je gebruikmaken van een online coaching in kleine groepjes, waar we ingaan op kwesties of uitdagingen waar jouw organisatie voor staat om tot een goede kandidatuur te komen.

Beleidsplanning 2025

Aanbod De Federatie

1. Proefbeoordelingsgesprekken voor nieuwe instromers

Organisaties die voor de eerste keer een beleidsplan indienen in het kader van het decreet sociaal-cultureel werk gaan in de loop van 2025 in gesprek met een beoordelingscommissie. Wil je dit gesprek oefenen? Weten waar men op let? Wat de do’s en don’ts zijn?

Contacteer dan De Federatie.   

2. Proefvisitaties voor Avansa

Proefvisitaties zijn een echte win-win-win. Relevant voor de bezochte Avansa, leerrijk voor de bezoekers en versterkend voor de hele sector. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Ongeveer een drie à viertal weken voor de échte visitatie komt De Federatie (samen met een collega-Avansa) bij jouw organisatie langs. Om te doen alsof ze visitatoren zijn en jouw werking te bevragen met de evaluatiecriteria in de hand. Op die manier kom je te weten waar je mogelijks nog moet aan schaven, welke informatie je beter bij de hand hebt én wat al perfect in elkaar zit. Een Avansa die een proefvisitatie aanvraagt, engageert zich om minstens één andere Avansa mee te bezoeken. Naar verluidt is het écht leerrijk om andere voortgangsrapporten en beleidsplannen te lezen en feedback aan elkaar te geven. Doen!

Zodra de data van de visitaties bekend zijn, zal De Federatie de proefvisitaties beginnen plannen. Interesse? Schrijf je dan hier in.