Ondersteuningsaanbod – De Federatie & Socius

2023 wordt op vele fronten een uitdagend jaar. Het is het jaar waarin sociaal-culturele volwassenenorganisaties tegen eind maart een voortgangsrapport moeten indienen. Daarna volgt een visitatie. En eind 2024 is dan weer de deadline voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag voor de beleidsperiode 2026-2030.

Dit zal sterk de agenda van de organisaties bepalen. Daarom slaan Socius en De Federatie de handen in elkaar om de sectororganisaties gedurende dit hele traject zo goed en gericht mogelijk te ondersteunen. Hieronder vind je het volledige aanbod waarmee we dit zullen doen, via de links aan de rechterzijde kan je snel navigeren. Deze pagina wordt stelselmatig geüpdatet.

Heb je vragen of bedenkingen, laat ze weten aan Max Frans (Socius) of Hannes Renglé (De Federatie).

Visitaties 2023

Aanbod De Federatie

1. Proefvisitaties

Proefvisitaties zijn een echte win-win-win. Relevant voor de bezochte organisatie, leerrijk voor de bezoekers en versterkend voor de hele sector. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Ongeveer een drie à viertal weken voor de échte visitatie komt De Federatie samen met twee vrijwilligers uit de sector bij jouw organisatie langs. Om te doen alsof ze visitatoren zijn en jouw werking te bevragen met de evaluatiecriteria in de hand. Op die manier kom je te weten waar je mogelijks nog moet aan schaven, welke informatie je beter bij de hand hebt én wat al perfect in elkaar zit. Een organisatie die een proefvisitatie aanvraagt, engageert zich om minstens één andere organisatie mee te bezoeken. Naar verluidt is het écht leerrijk om andere voortgangsrapporten te lezen en feedback aan elkaar te geven. Doen!

Zodra de data van de visitaties bekend zijn, zal De Federatie de proefvisitaties beginnen plannen. Interesse? Schrijf je dan hier in.

2. Checklist: hoe pak je het visitatiegesprek aan?

Vanaf 14 april 2023 struinen 16 visitatiecommissies door Vlaanderen. Hun missie? Jouw erkende sociaal-culturele organisatie evalueren aan de hand van de decretaal verankerde evaluatiecriteria. Je hebt uiteraard je voortgangsrapport, maar hoe bereid je je voor op hun bezoek? Wat komt er zoal aan bod? Wie is er best aanwezig, hoe pak je het aan en wat hou je bij de hand?

De Federatie lijstte het op in deze korte checklist.

3. Uitwisselingsmomenten over ervaring visitatie

Eens de visitaties achter de rug zijn, zal De Federatie uitwisselingsmomenten organiseren om te polsen naar positieve en minder positieve ervaringen. Met de bevindingen gaat De Federatie beleidsmatig aan de slag in functie van betere en meer gestroomlijnde procedures.

4. Checklist: hoe pak je best een repliek aan?

Het visitatieverslag is binnen en bevat volgens jou feitelijke onjuistheden of elementen die verkeerd geïnterpreteerd werden? Dan kan je eventueel een repliek indienen. Wanneer doe je dat wel en wanneer niet? En als je reageert, hoe pak je het dan best aan?

De Federatie bracht het samen in deze checklist.

5. Ondersteuning repliek: focus op negatief gevisiteerden

Krijg je een negatief visitatieverslag, dan is het allicht de moeite om een repliek in te dienen. De Federatie ondersteunt organisaties met een negatief visitatieverslag door strategisch mee te denken over de inhoud en opmaak ervan.  

Aanbod Socius

1. Rollen en functies

Rollen en functies bepalen de ambities en het uitzicht van sociaal-culturele organisaties en hun werking. Een goed begrip van de samenhang tussen missie, rollen en functies en de vertaling er van naar concrete praktijken, is belangrijke bagage om mee te nemen bij de opmaak van je beleidsplan. In 2023 kan je bij Socius terecht voor de Toolbox ‘Rollen en Functies’. Een online kennisruimte met screencasts, blogs en methodieken om mee aan de slag te gaan binnen je organisatie.

Daarnaast voorzien we in 2023 een uitgebreid vormingsaanbod waarmee je je kennis rond de rollen en functies volledig kan bijspijkeren.

2. Screencast

In maart 2023 biedt Socius je de screencast ‘Tips om je voor te bereiden op je visitatie’ aan.

3. Coaching nieuw erkende organisaties

De 18 organisaties die in deze beleidsperiode tot de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk toetraden, krijgen voor de eerste keer bezoek van een visitatiecommissie. Socius voorziet een coaching om deze organisaties op weg te zetten.

4. Ondersteuning bij negatieve evaluatie

Organisaties met een negatieve evaluatie kunnen voor hun repliek rekenen op ondersteuning van Socius rond de thema’s rollen en functies, publieksbereik, diversiteitsbeleid, vrijwilligersbeleid en de samenhang tussen het zakelijk, inhoudelijk en financieel beleid.

Remediëring 2023-2024

Aanbod De Federatie

1. Strategische feedback op (onderdelen van) het remediëringsrapport

De organisaties die een remediëringstraject lopen en feedback willen op hun remediëringsrapport kunnen aankloppen bij De Federatie.

2. Proefvisitaties in functie van hervisitatie

Proefvisitaties zijn een echte win-win-win. Relevant voor de bezochte organisatie, leerrijk voor de bezoekers en versterkend voor de hele sector. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Ongeveer een drie à viertal weken voor de échte visitatie komt De Federatie bij jouw organisatie langs. Om te doen alsof ze visitatoren zijn en jouw werking te bevragen met de evaluatiecriteria in de hand. Op die manier kom je te weten waar je mogelijks nog moet aan schaven, welke informatie je beter bij de hand hebt én wat al perfect in elkaar zit. Een organisatie die een proefvisitatie aanvraagt, engageert zich om minstens één andere organisatie mee te bezoeken.

De Federatie zal dergelijke proefvisitaties ook organiseren bij organisaties die dat wensen in aanloop naar hun hervisitatie.

Aanbod Socius

1. Coaching bij negatieve beoordeling

Socius voorziet een coaching van maximaal 5 dagdelen voor organisaties met een negatieve beoordeling rond de thema’s rollen en functies, publieksbereik, diversiteitsbeleid, vrijwilligersbeleid en de samenhang tussen het zakelijk, inhoudelijk en financieel beleid.

Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Aanbod Socius

1. Online kennisomgeving ‘Wegwijs decreet’

In samenwerking met De Federatie werkt Socius de online kennisomgeving ‘Wegwijs decreet’ uit. Dé plek waar je begin oktober alle informatie terugvindt met betrekking tot het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Beleidsplanning 2024

Aanbod De Federatie

1. Introductiemoment instromers beleidsperiode 2026-2030

Op 9 december 2022 organiseren Socius en De Federatie een infomoment voor organisaties die ambitie hebben om erkend te worden onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Momenteel zijn er 130 erkende sociaal-culturele organisaties. Bij elke start van een beleidsperiode kunnen nieuwe organisaties erkend worden. In 2021 kregen 18 organisaties voor de eerste keer deze erkenning. De deadline om een subsidieaanvraag in te dienen voor de beleidsperiode 2026 – 2030 is nog ver af (eind 2024). Maar het decreet legt onder meer op dat je 2 jaar sociaal-culturele werking moet kunnen aantonen om in aanmerking te komen. Vandaar dat we nu al een eerste infomoment organiseren.

Het infomoment vindt plaats op vrijdag 9 december van 10u tot 12u bij De Federatie (Cellebroersstraat 16b in Brussel, 4de verdieping). Wil je graag aanwezig zijn? Geef dan een seintje aan Hannes.

2. Uitwisselingsmomenten instromers n.a.v. beleidsplanningstraject

Sociaal-culturele organisaties die een erkenning willen binnen het decreet sociaal-cultureel werk moeten uiterlijk eind 2024 een beleidsplan indienen voor de periode 2026-2030. Voor organisaties die dit voor de allereerste keer doen, organiseert De Federatie uitwisselingsmomenten.

3. Uitwisselingsmomenten erkende organisaties n.a.v. beleidsplanningstraject

Sociaal-culturele organisaties die een erkenning willen binnen het decreet sociaal-cultureel werk moeten uiterlijk eind 2024 een beleidsplan indienen voor de periode 2026-2030. Het kan zinvol zijn om in aanloop naar het schrijven van dergelijk plan, de koppen bij elkaar te steken met andere organisaties. Om van elkaar te leren, vragen te stellen, tips te geven e.d. De Federatie zal uitwisselingsmomenten faciliteren.

4. Strategische feedback op (onderdelen van) het beleidsplan

Sociaal-culturele organisaties die dat wensen, kunnen bij De Federatie terecht met vragen over hun beleidsplan. In de mate van het mogelijke, leest De Federatie bepaalde onderdelen na en deelt ze tips en ervaringen of brengt ze jou in contact met een welbepaalde organisatie.

5. Checklist indienen subsidieaanvraag

Het is bijna Oudejaarsavond 2024 en gelukkig denk je er net op tijd aan: je moet het beleidsplan nog indienen. Niet te snel naar Kiosk. Check nog eerst even de lijst die De Federatie opstelde om te zorgen dat je zeker niks vergeet.

De Federatie voorziet deze checklist tegen eind juni 2024.

Aanbod Socius

1. Toolbox beleidsplanning

Om organisaties optimaal te begeleiden bij het indienen van hun subsidieaanvraag, hernieuwde Socius de online ‘Toolbox beleidsplanning’. De toolbox begeleidt je stapsgewijs door je beleidsplanningsproces en bevat tal van hulpmiddelen om je onmiddellijk op de goede weg te zetten.

2. Voorzet maatschappelijke contextanalyse

Socius reikt je een online voorzet maatschappelijke contextanalyse aan. Je kan op de website van het steunpunt terecht voor tal van aanbevelingen en tools op maat: 

  • een wegwijzer om maatschappelijke ontwikkelingen in beeld te brengen
  • zes video’s waarin experten hun visie op de toekomst geven (Dave Sinardet, Tuba Bircan, Wim Van Lancker, Manuel Sintubin, Katleen Gabriels en Margot Cloet)
  • een overzicht van zoekrobots om snel en op trefwoord formele regelgeving en beleidsdocumenten op het spoor te komen
  • tips voor je stakeholdersmapping en krachtenveldanalyse
  • lessen voor de toekomst die we kunnen trekken uit recente gebeurtenissen

3. Beleidsplanningsproces

Tijdens de vorming ‘Voorzet maatschappelijke contextanalyse’ van 7 september doorlopen we verschillende stappen om vanuit het perspectief van de missie van je eigen organisatie een maatschappelijke contextanalyse te maken.  

Bij het opmaken van jouw beleidsplan is een goede interne analyse (blik naar binnen) onontbeerlijk. Daarom biedt Socius je een screencast rond het maken van een interne analyse aan. Aanvullend organiseren we op 11 september het webinar ‘De blik naar binnen: interne analyse’.

Als directielid of beleidsmedewerker zit je mee aan het stuur van het beleidsplanningsproces van jouw organisatie. Dit proces kent veel aandachtspunten en er moeten vaak zeer verschillende stakeholders bij betrokken worden. In twee webinars gaan we samen op zoek naar de manier waarop je dit proces het best stuurt en begeleidt. Voor de zomer mag je je ook verwachten aan de screencast ‘Hoe pak ik het beleidsplanningsproces aan?’.

Het formuleren van doelstellingen is fundamenteel voor je organisatie. Daarvoor vertrek je van beleidsuitdagingen waarop je je beleidskeuzes baseert en die je vertaalt in strategische en operationele doelstellingen. Tijdens de vorming van 29 september tonen we je hoe je stapsgewijs kan werken aan de formulering van je doelstellingen. Naast deze vorming voorzien we ook een screencast en coaching voor kandidaat-instromers.

4. Samenhang inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid

Jouw inhoudelijk, zakelijk en financieel beleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom een must om tijdens het beleidsplanningsproces deze zaken samen te te bekijken. Met verschillende screencasts (september 2023) gaan we dieper in op het zakelijk beleid van organisaties. Daarnaast plannen we samen met Cultuurloket een webinar rond de samenhang tussen het financieel, inhoudelijk en zakelijk beleid.

Voorjaar 2024 voorzien we enkele momenten waarop je in gesprek kan gaan met enkele Socius-medewerkers met betrekking tot specifieke vragen die hebt over de samenhang tussen het inhoudelijk en zakelijk, financieel beleid.

5. Goed bestuur

Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het reilen en zeilen van organisaties. Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk werd herzien, maar goed bestuur blijft een belangrijk plaats binnen de subsidiecriteria innemen. Met enkele vormingsmomenten neemt Socius organisaties en hun bestuurders mee in het nieuwe decreet en de basisinzichten met betrekking tot goed bestuur.

6. Kandidaat-instromers

Op 25 september maken we kandidaat-instromers wegwijs in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. We geven jou bovendien een beeld van de weg die je kan volgen om tot een subsidieaanvraag te komen tegen december 2024. In de weken die volgen op deze cursus kan je gebruikmaken van een online coaching in kleine groepjes, waar we ingaan op kwesties of uitdagingen waar jouw organisatie voor staat om tot een goede kandidatuur te komen.

Beleidsplanning 2025

Aanbod De Federatie

1. Proefbeoordelingsgesprekken voor nieuwe instromers

Organisaties die voor de eerste keer een beleidsplan indienen in het kader van het decreet sociaal-cultureel werk gaan in de loop van 2025 in gesprek met een beoordelingscommissie. Wil je dit gesprek oefenen? Weten waar men op let? Wat de do’s en don’ts zijn?

Contacteer dan De Federatie.   

2. Proefvisitaties voor Avansa

Proefvisitaties zijn een echte win-win-win. Relevant voor de bezochte Avansa, leerrijk voor de bezoekers en versterkend voor de hele sector. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Ongeveer een drie à viertal weken voor de échte visitatie komt De Federatie (samen met een collega-Avansa) bij jouw organisatie langs. Om te doen alsof ze visitatoren zijn en jouw werking te bevragen met de evaluatiecriteria in de hand. Op die manier kom je te weten waar je mogelijks nog moet aan schaven, welke informatie je beter bij de hand hebt én wat al perfect in elkaar zit. Een Avansa die een proefvisitatie aanvraagt, engageert zich om minstens één andere Avansa mee te bezoeken. Naar verluidt is het écht leerrijk om andere voortgangsrapporten en beleidsplannen te lezen en feedback aan elkaar te geven. Doen!

Zodra de data van de visitaties bekend zijn, zal De Federatie de proefvisitaties beginnen plannen. Interesse? Schrijf je dan hier in.